Tarlaya Ev Yapılır Mı?

Tarlaya Ev Yapılır Mı?

Kendilerine ait tarıma açık arsaları bulunan kişilerin, bu toprak parçalarına mesken yapmaları gibi bir durumu izlemeleri halinde sorun yaşamamaları için dikkatli davranmaları gerekiyor. Bu noktada İmar Kanunu devreye girdiğinden ötürü ciddi bir şekilde incelenmesi gereken kurallar bütünü olarak ele alınıyor. Bu aşamada İmar Kanunu içerisinde var olan maddelerde tarım arazileri üzerine ne kadar büyüklükte bir ev yapılacağı durumu da netlik kazanabiliyor. Tarla üzerinde var olan konutlara izin verilmese de bu noktada bazı istisnai durumlar da ortaya çıkabiliyor. İmar Kanunu tarafından belirtilmiş olan maddelerde var olan şartlara uygun olarak hareket edilmesi durumunda konut inşa etme hali de gündeme gelebiliyor.

Hangi Durumlarda Tarlaya Ev Yapılabilir?

Tarlalar ülke genelinde imara açık olmayan araziler olarak ifade edilmektedir. Bunun anlamı da ekip biçmeye uygun olan yerlerin üzerlerine konut inşa edilmeyeceği yönündedir. Bu kuralın aksine hareket etmek doğrudan kanunsuz bir girişimde bulunmak olacaktır. Aykırı bir şekilde hareket etmemek için net bir şekilde kanunda belirtilmiş olan maddelere uygun olarak bina yapmak yeterli olacaktır.

  • İnşaat yapılacak olan alanın tarlanın büyüklüğünün %5’ini geçmemiş olması gerekmektedir.
  • Tarlalara yapılacak olan inşaat ya da evlerin 250 metrekare sınırını aşmaması da belirtilmektedir. Saçak düzeyi ile zemin arasındaki maksimum mesafe 6.5 metre olmalıdır.
  • Yola ya da parsel bitimine yakın olmayacak şekilde inşaatlar yapılmalıdır.

Tarlalara Neden Ev Yapılamaz?

Tarım ürünlerine bağlı üretimi sabit tutmak amacıyla bu alanlara ev yapılmadığı ifade edilmektedir. Üretime engel olacak inşaatların ortaya çıkması devlet eliyle engellenmiştir. Ancak prefabrik ev, kümes, ahır ya da depo gibi binaların üretime engel teşkil etmemesi nedeniyle yapılmasına izin verilmektedir.

İmar Kanunu’nun devrede olmaması halinde tarım arazilerine çok sayıda inşaat dahil edilirdi. Bu da ülkedeki tarım üretimi düzeyini ciddi oranda etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkardı. Bu durumun önüne geçmek adına İmar Kanunu tarafından bu şekilde hareket edilmiş ve tarım arazilerine dayalı olarak inşaat ya da diğer binaların ortaya konulmasına karşı çıkılmıştır.