Merkez Bankası Piyasa Düzenlemeleri

Merkez Bankası Piyasa Düzenlemeleri

 

Ülkedeki ekonomik istikrarı sağlamak adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası etkili bir işleyiş içinde olmak durumundadır. İhracat raporlarının düzenlenmesi, banknot basma, döviz kurlarının belirlenmesi ve ödemeler gibi konularda belli başlı politikaları ortaya koymaktadır. Bu noktada farklı farklı yöntemler uygulanarak; ekonominin yol haritasını belirleme konusunda devreye girebileceklerdir. Bu anlamda en etkili kurum olarak öne çıkan Merkez Bankası; ekonominin gidişatını belirleyecek hamleler yapmakla mükellef olarak adlandırılmaktadır. Detaylı bir şekilde incelemelerde bulunmak istemeleri doğrultusunda da ekonomi ile finans politikalarını belirleme konusunda bu kurumun etkisi kaçınılmaz olacaktır. Her zaman ülkenin mali politikalarının etkin bir halde kalması bakımından yeterli olarak görülebilecek türde yer almaktadır.

Merkez Bankası Neleri Belirler?

Merkez Bankası, temel amaçları doğrultusunda hareket etmektedir. Hedeflenen enflasyon rakamlarına ulaşmayı sağlamak ve istikrarı korumak adına devreye girecektir. Öte yandan ülke ekonomisinin büyümesi ve istihdamın sağlanmasına dayalı olarak da belirli politikaları hayata geçirmektedir. Ülkenin refah düzeyinde ve ekonomik şartların iyileştirilmesinde her zaman bu kurumun etkili bir yerde olduğu görülebilecektir. Sistemin devamlılığını sağlama yükümlülüğünde olan Merkez Bankası; para ve döviz piyasalarına odaklı bir çalışma da yürütmektedir. Sadece Türk Lirası’na odaklı bir şekilde ilerlemeyen Merkez Bankası; aynı zamanda da döviz kurlarıyla olan etkileşimi de düzenli olarak denetime tabi tutmasıyla bilinecek şekilde hareket etmektedir.

Merkez Bankası Sistemi

Merkez Bankası kurumsal haliyle ele alındığı zaman diliminde bir genel kurul ve başkan tarafından yönetilmektedir. Öte yandan denetleme kurulu ve yönetim kurulu de mevcuttur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sistematik bir işleyişe sahip olarak adlandırılmaktadır. Merkez Bankası istikrarı bozmamak ve çizgisini aşmamak adına bu yasalara harfiyen uymak durumundadır.

Merkez Bankası tarafından istikrar raporları yılda iki kez kamuoyuyla paylaşılır. Yurtiçi ve yurtdışında gerekli olan şeffaflığın elde edilmesi adına bu yolu izlemektedir. En doğru bilgilerin paylaşılmasıyla beraber etkin kalmaya devam edecektir. Öte yandan Merkez Bankası kendisinden kısa vadeli borçlar isteyen diğer finans kuruluşlarına da borç tedarik etmesiyle bilinmekte olan bir kurumdur.