KÜTAHYA’DA GEZİLECEK YERLER
KÜTAHYA’DA GEZİLECEK YERLER
KÜTAHYA’DA GEZİLECEK YERLER

KÜTAHYA’DA GEZİLECEK YERLER

                                                               KÜTAHYA’DA GEZİLECEK YERLER

                Kaplıcaları, çini ve porselenler, vadileri ve doğal güzellikleri ile Kütahya; gezip görebileceğiniz, tarihine tanıklık edip birçok yeni bilgiyi yerinde öğrenebileceğiniz mükemmel bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu topraklarının ve dünyanın en büyük gezginlerinden Seyahatname isimli eserin yazarı olan Evliye Çelebi Kütahya doğumludur. Siz de eğer seyahat rotası hazırlıyorsanız Kütahya’yı mutlaka eklemenizi öneririm.

Dönenler Mevlevihanesi

                Börekçiler Mahallesi’nde yer alan Dönenler Mevlevihanesi, aynı zamanda Mevlevi kültürünün en önemli üçüncü merkezi konumundadır. Hezar Dinari Mescidi, bu yapının ilk bölümüdür ve adını da Hezar Dinari’den almaktadır. 1243 yılında inşa edilen mevlevihanenin kuzey cephesine daha sonraki yıllarda semahane eklenmiştir. Günümüzdeki haline 1821 senesinde yapılan çalışmalar sonucunda ulaşmıştır.

Kütahya Saat Kulesi

                Kütahya’nın merkezinde bulunan Saat Kulesi’nin yapımında moloz ve kesme taşlar kullanılmış olup XIX. Yüzyılda Kütahya Valisi Fuat Paşa’dır. Kolay bir ulaşım yoluna sahiptir. İki katlı bir mimariye sahip olan Kütahya Saat Kulesi kare planlı olarak inşa edilmiştir.

Kütahya Zafertepe Anıtı

                Kütahya şehrimiz, doğal güzellikleri ve tarihe ışık tutan görülmeye değer birçok yapıya sahiptir. Bu yapıların bazılar insanlarımızın maneviyatına tam olarak dokunacak cinstendir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’’ sözünü sarf ettiği mevkii olmasından ötürü özellikle yerli turistler tarafından önemli ziyaret noktaları arasında kendisine yer bulmaktadır.

Kütahya Kurşunlu Camii

                Şehir merkezinde yer alan yapılardan birisi de Kurşunlu Camii’dir. Kolay bir ulaşım yoluna sahiptir. Paşam Sultan Mahallesi sınırları içinde varlığını sürdüren Kurşunlu Camii 1378 senesinde inşa edilmiş olup Kasım Paşa Camii olarak da anılmaktadır. Camii’nin kitabesinde şöyle bir yazı vardır;

                “Amere haza el-mescit el-mübarek.bereketü’l İslâm ve’l-müslimin mevhar-i ehl
El-fütuvvet ve’l-mürüvvet el-şeyh Muhammed ibn. Şeyh Alaü’d-din ibn Şeyh
Nurel-din fi Şuhuri seneti tis’a ve şeb’in ve seb’a mie. Ta nefha-i sûr ma’mûr bâd 779 (1377-1378).

                Ahi şeyhlerinden birisi olan Mahmud bin Şeyh Alaeddin tarafından yaptırılmış olan camii,  1520 senesinde Kasım Paşa tarafından onarım çalışmasına tabi tutulmuş olup yenilik kazanmıştır.