Çocuklara Ev Devri Yapılır Mı?

Çocuklara Ev Devri Yapılır Mı?

Aile arasında tapu devir işlemleri gerçekleştirilebilse de bu konuda herkesin aklında bir soru bulunmaktadır. 18 yaşını doldurmamış ve reşit olmayan kişilere ev devrinin nasıl yapılacağı konusunda yanıt beklenmektedir. Aile bireylerine ev devri mümkün olacağından ötürü bu sürecin iki farklı şekilde gerçekleşebilmesi de söz konusudur. Bu şekilde devri gerçekleştirilen evlerin ciddi bir harç bedeliyle el değiştirmesi söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden ikinci yöntem olan devir satışı genel olarak kişilerin yöneldikleri bir konu olarak sayılabilmektedir. Bu tip devir işlemlerinde belediye tarafından açıklanan değer de göz önünde tutulmalıdır. Gayrimenkul değerlerinin bu beyanda söz edilen rakamlardan düşük olmaması gerektiği de vurgulanır.

Bağış ile Ev Devredilir Mi?

Karşı taraftan herhangi bir ücret talep etmeden gayrimenkullerin el değiştirmesi işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir. Bu anlamda gereken belgeleri tamamlamak suretiyle harekete geçmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda da bağış amacı ve verilen kurum hakkında da ilgili evrakların hazırlanması söz konusudur. Bu anlamda da bağış harcı tarafların biri tarafından ödenmek durumundadır. Harç bedeli olarak da gayrimenkulün değerinin binde 68’i belirlenmiştir. Bu şekilde hareket edecek olan kişilerin düşük meblağlar karşılığında bağış ile bu süreci tamamlamaları söz konusu olmaktadır. Bu anlamda da kullanıcıların son derecede kısa bir süreç içerisinde bağış işlemlerini tamamlamaları durumu ortaya çıkmakta olan bir husustur.

Satış ile Ev Devri

Genel olarak satış ile devredilen evlerin bu resmi işlemleri de rahatlıkla gerçekleşebilecek düzeydedir. Kişilerin binde 20 oranındaki harç bedelini ödemeleri ve birtakım evrakları da düzenlemeleri gerektiği ifade edilmekte olan bir konudur.

Satıcıların var olan gayrimenkul tapularının aslını devir esnasında belirtme durumları olmalıdır.

Bir adet fotoğraf bu devir işlemlerinde gerekli olacaktır.

Kimliğin aslı ve bir adet fotokopisi de aranılan belgeler arasında olmaktadır.

Satış yapan tarafın herhangi bir borcunun olmadığına dair belgeler de belediyelerden temin edilerek; satış dosyasına dahil edilmesi gerekmektedir.

Satış işlemlerini gerçekleştirenlerin emlakçı olmaları halinde de dosya içerisinde vekaletnameye de yer verilmesi zorunlu olan bir durumdur.