BATMAN’DA GEZİLECEK YERLER
BATMAN’DA GEZİLECEK YERLER

BATMAN’DA GEZİLECEK YERLER

                                                               BATMAN’DA GEZİLECEK YERLER

                Doğu Anadolu turlarının gözde şehirlerinden olan Batman’da asla nereye gideceğim, nereyi gezeceğim sıkıntısı yaşamazsınız. Her yapısı ayrı güzel olan bu şehrimizde antik tarihin en güzel eserlerini görebilir, köprülerinden geçerek kendinizi o dönemde hissedebilir ve manastırlarının tarihi kalıntıları arasında o dönem insanlarının yaşayış şekillerine dair fikir edilebilirsiniz.

Antik Kent; Hasankeyf

                Hasankeyf Antik Kenti’nin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Şehrin jeopolitik yapısı ve yapılan araştırmalar çok eski bir yerleşim yeri olduğunu bizlere göstermektedir. Elde edilen bilgiler dahilinde Hasankeyf Kalesi’nin inşası milattan sonra 4’üncü yüzyıla rastlamaktadır. Bu yüzyıl ortalarında Diyarbakır etrafını ele geçirip hakimiyetini tesis eden Bizans İmparatoru Konstantinos’un bölge güvenliği açısından inşa ettiği iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesi’dir. Bir çok imparatorluğa ve beyliğe ev sahipliği yapan Hasankeyf en parlak dönemini Artuklular hakimiyeti altında iken yaşamıştır.

Malabadi Köprüsü

                Evliya Çelebi’nin anlatısına göre bu köprü Abbasiler hakimiyeti zamanında inşa edilmiş bir mimari şaheserdir. Zengin bir tüccarın hayrat için bu köprüyü inşa ettirdiği seyahatnamede anlatılır. Bunun yanı sıra Artuk Bey’in torunu İlgazi oğlu Timurtaş tarafından 1147 yılında yaptırıldığı da iddia edilmektedir. Mostar köprüsünün bir benzeri olarak kabul edilen Malabadi Köprüsü tek kemerli olup bu köprüye iki yoldan giriş yapılmaktadır. İnsanların içerisinde konaklaması için odalar da mevcuttur. Batman’a gelip görülmeden gidilmeyecek yerlerden bir tanesidir.

Mor Aho Manastırı

                Süryanilerin Hasankeyf hakimiyeti sırasında bina edildiği düşünülen Mor Aho Manastırı Banı Mahar kırsalında yer almaktadır. Halk arasında bilinen ismi ise Mahar Kilisesi’nin karşılığı olan Deyr Mahar’dır. Manastırın yapım tarihi konusunda spesifik bir bilgiye ulaşmak çok zordur. Dicle Nehri’ne hakim bir düzlükte yer alan manastırda hiçbir yazılı kaynak ya da kitabe bulunamamıştır. İklim ve doğa koşullarının ağır yaraladığı bu manastırda çökmeler meydana gelmiş, insanların tahrip ettiğine dair hiçbir bulguya ulaşılamamıştır. Halk arasında Attafiye Bahçeleri olarak adlandırılan meyve bahçeleri manastırın hemen yakınında bulunmakta ve insanların ilgisini iyiden iyiye bölgeye çekmektedir. İşte Batman’da gezebileceğiniz yerlerden bir kısmı bunlardır.